Predaj publikácií


Literárnokritická reflexia 2006.
Bratislava : Ars Poetica - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007. 217 s. ISBN 978-80-89283-08-8.

Publikácia vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 12. decembra 2006. Na odbornom seminári odzneli diskusné príspevky a referáty, ktoré boli dopracované pre potreby knižného vydania. Cieľom podujatia i knižného výstupu bolo poskytnúť priestor na výmenu názorov a postojov k najnovšej slovenskej literárnej produkcii. Ide o prvú prezentáciu projektu, ktorý sa chce stať dlhodobou platformou bilančného literárnokritického uvažovania, ktorá bude rok čo rok poskytovať komplexnú reflexiu najnovšej literárnej produkcie. Zborník prináša kritickú reflexívnosť výrazne prevyšujúcu úroveň bežných literárnych kritík v periodikách. Okrem samotných odborných textov uverejňuje aj prepis diskusií k jednotlivým knižným titulom.
o_Litkrit 2007
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
Publikácie ústavu
uslit.sav.sk