uslit.sav.sk
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Publikácie ústavu
Predaj publikácií


BRTÁŇOVÁ, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium IV. Klasicizmus. Vedeckí recenzenti Silvia Lauková, Timotea Vráblová. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. 185 s. ISBN 978-80-88746-37-9.

Tretí zväzok Literárnohistorického kolokvia uzaviera sériu pohľadov do staršej slovenskej literatúry. Zborník prináša súbor interpretačných štúdií o slovenskej literatúre z obdobia prelomu 18. a 19. storočia, ktoré označujeme tradične ako klasicizmus. Každý z autorov zameriava svoju pozornosť na žánrovo odlišný typ textov a uplatňuje aj odlišnú stratégiu výkladu a interpretačný jazyk. Rubrika Archív obsahuje komentovaný prepis kázne Prvotiny Služeb Božských (1783) od Michala Semiana.

rozmer: 165 x 240 mm
väzba: brožovaná
cena: 10.00 €
2017_obalka_LH_kolokvium_klasicizmus
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
verejná výskumná inštitúcia