uslit.sav.sk
DOCTORAL STUDY

Study area:  2.1.27 Slovak Language and Literature
Study programme:  Slovak Literature.
PhD studies are carried out in collaboration with Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava.

Internal PhD students:


Mgr. Daniel Domorák (since 2015)
Topic: Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia
Supervisor: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Mgr. Andrea Draganová (since 2015)
Topic: Polemics and Programmes in Slovak Literature 1870 - 1914: the journal Hlas and its movement
Supervisor: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Jaroslava Šaková (since 2015)
Topic: Avantgardné smery a poetiky v slovenskej literatúre medzivojnového obdobia
Supervisor: Mgr. Michal Habaj, PhD.

Mgr. Petra Rusňáková (since 2015)
Topic: Problematika cestovania a putovania v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18. storočia
Supervisor: Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

Mgr. Viliam Nádaskay (since 2017)
Topic: Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexte slovenskej literatúry
Supervisor: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Vladimíra Mravcová (since 2017)
Topic: Prózy „citovej výchovy“: sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel...)
Supervisor: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Cupanová (since 2017)
Topic: Dráma Slovenskej moderny
Supervisor: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Eva Palkovičová (since 2018)
Topic: Stratégie literárnej reprezentácie každodennosti v slovenskej próze 19. storočia
Supervisor: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

Mgr. Katarína Badžgoňová (since 2018)
Topic: Reprezentácie urbanity v slovenskej próze po roku 1989
Supervisor: Mgr. Radoslav Passia, PhD.
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Institute of Slovak Literature
of the Slovak Academy of Sciences