Podujatia
logo SAV
 
Nové knihy
2016_Pruskova
Nové knihy
Matejov 2015
Nové knihy
Mikulova 2015
Nové knihy
Pacalova Codexy 2015
Nové knihy
Turcany Pamat LV 2015
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
 
budova USLL SAV
Adresa
   Ústav slovenskej literatúry SAV
   Konventná 13
   Bratislava  811 03

Kontakt
   sekretariát riaditeľky:
   Veronika.Kubickova@savba.sk
  
   02 / 5441 6025
   02 / 5441 3391
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
VITAJTE NA STRÁNKACH ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV

Ústav vykonáva základný výskup zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a poetiku a teóriu literatúry.
uslit.sav.sk