Podujatia
logo SAV
 
Nové knihy
Francisci Rozpravky 2015
Nové knihy
Matejov 2015
Nové knihy
Mikulova 2015
Nové knihy
Pacalova Codexy 2015
Nové knihy
Turcany Pamat LV 2015
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
 
budova USLL SAV
Adresa
   Ústav slovenskej literatúry SAV
   Konventná 13
   Bratislava  811 03

Kontakt
   sekretariát riaditeľky:
   Veronika.Kubickova@savba.sk
  
   02 / 5441 6025
   02 / 5441 3391
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
VITAJTE NA STRÁNKACH ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV

Ústav vykonáva základný výskup zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a poetiku a teóriu literatúry.