Podujatia
logo SAV
 
Nové knihy
2016_Stur_sturovci_romantici
Nové knihy
2016_Gemer_a_Malohont
Nové knihy
2016_Konfiguracie_realizmus
Nové knihy
2016_Habaj_Basnik_v_case
Nové knihy
2016_Riskova_Palkovic_Muza
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
 
budova USLL SAV
Adresa
   Ústav slovenskej literatúry SAV
   Konventná 13
   Bratislava  811 03

Kontakt
   sekretariát riaditeľky:
   Veronika.Kubickova@savba.sk
  
   02 / 5441 6025
   02 / 5441 3391
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
VITAJTE NA STRÁNKACH ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV

Ústav vykonáva základný výskup zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a poetiku a teóriu literatúry.
1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky
20. až 24. novembra 2017