Podujatia
logo SAV
 
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
 
budova USLL SAV
Adresa
   Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
   Dúbravská cesta 9
   841 04 Bratislava
Kontakt
   sekretariát riaditeľky:
   Veronika.Kubickova@savba.sk
  
   02 / 5441 6025
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
verejná výskumná inštitúcia
VITAJTE NA STRÁNKACH ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV

Ústav vykonáva základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a poetiku a teóriu literatúry.
Nové knihy
Back
Next
Pozvánka Jelšava 2018

15. - 16. novembra 2018
Zmena adresy od 30. 4. 2018

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Vnútorné predpisy
1. Štatút ÚSlL SAV, v. v. i.
2. Organizačný poriadok ÚSlL SAV, v. v. i.
3. Pracovný poriadok ÚSlL SAV, v. v. i.
4. Volebný poriadok na funkciu člena správnej rady ÚSlL SAV, v. v. i.
5. Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady ÚSlL SAV, v. v. i.
6. Pravidlá tvorby rozpočtu ÚSlL SAV, v. v. i.
7. Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚSlL SAV, v. v. i.